• church3
  • church1

Rose De l'amour - qadınlar üçün ətir

Al qızıl gül və sevginin rəmzi!!

Rose De l'amour

Eau de parfum 50ML


Yeni Rose de L,amour ətri- al qırmızı qızılgül cicəyinin ətrini ifadə edir. Al qırmızı qızılgül - sevgi rəmzidir. Hər zaman sevgini bildirdikdə istifadə olunan al qırmızı qızılgül güllərin kraliçası sayılır.

Eyni anda hər zaman minnətdarlıq və fəxr etdikdədə bu güllərdən istifadə edilir. Bu güllər mənəvi sevgi ilə eyni zamanda ehtiraslı sevginidə bildirir.

Azərbaycanda qizilgül çox qədim Zamanlardan bəri becərilən ən qiymətli ətirli və şəfalı bitkidir.

Böyük Azərbaycan şairi və filosofu dahi Nizami də öz əsərlərində Azərbaycanın qədim şəhər və kəndlərində ətiri adamı bihuş eləyən qızılgülləri məharətlə təsvir etmişdir.